Tool nuôi Twitter – Twitter Automation

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM TWITTER AUTOMATION

Tạo tài khoản Twitter hàng loạt một cách nhanh chóng và ổn định

Thu thập được những user đang follow người dùng khác

Follow/Unfollow/Message cho người dùng trên Twitter

Tự động đăng đăng hàng loạt lên Tweet theo nội dung soạn sẵn

Tự động Retweet, Like và Reply Tweet của người dùng

Tự động tag người dùng khi post Tweet và reply Tweet

Cập nhật profile tự động cho các tài khoản Twitter (Avatar/Bio/Website)

Cho phép điều khiển bằng tay các tài khoản Twitter

LÝ DO TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM CỦA QNISOFT

Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc

Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng

Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng

Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TWITTER AUTOMATION

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TWITTER AUTOMATION

FAQ

Phần mềm này sử dụng trên mấy máy?

1 license được sử dụng trên 2 máy tính. Khi cần thay đổi qua máy khác, vui lòng liên hệ admin để reset license

Nên sử dụng proxy loại nào để đăng ký tài khoản Twitter?

Bạn có thể thuê proxy dân cư tại THUEPROXY.COM với giá 1.5 triệu/ tháng để tạo vô số tài khoản Twitter

Phần mềm chạy được bao nhiêu tài khoản mỗi ngày?

Phần mềm không giới hạn số tài khoản và luồng chạy, máy tính mạnh bạn có thể chạy nhiều luồng cùng lúc để tăng tốc độ sử dụng các tài khoản.

Cookies và profiles được phần mềm lưu lại để làm gì?

Cookies hay profile có thể được sử dụng ở các phần mềm có hỗ trợ chức năng sử dụng cookies/profile mà không cần phải đăng nhập lại Instagram nhằm hạn chế bị đòi xác minh khi đăng nhập thiết bị lạ

09.11.2023
November 9, 2023
Fixed
Check profile
13.10.2023
October 13, 2023
Fixed
Like User's Tweet
4.10.2023
October 4, 2023
Fixed
Mass reply
Fixed
Update avatar
21.09.2023
September 21, 2023
Added
Unlock tài khoản bị captcha
08.09.2023
September 8, 2023
Fixed
Đã fix chức năng: Mention on Tweets
05.07.2023
July 5, 2023
Updated
Update: Chức năng Reply user's Tweet
7.2.2023
February 7, 2023
Fixed
Phone verification when login
09.12.2022
December 9, 2022
Fixed
Reg with Google
23.11.2022
November 23, 2022
Fixed
Reg with Gmail
28.10.2022
October 28, 2022
Fixed
Post Tweet
19.10.2022
October 19, 2022
Fixed
Scrape Users
Fixed
Reply User's Tweet
18.10.2022
October 18, 2022
Fixed
Scrape Users
09.08.2022
August 9, 2022
Improved
Mention on Tweet
Added
Mention on Reply
12.5.2022
May 14, 2022
Fixed
Mass Like
26.04.2022
April 26, 2022
Fixed
Retweet
24.4.2022
April 24, 2022
Fixed
Register with Google
Fixed
Update Avatar
12.4.2022
April 12, 2022
Fixed
Fixed "Mass Reply"
Fixed
Fixed "Mass Follow"
Fixed
Fixed "Follow User'
06.04.2022
April 6, 2022
Fixed
Fixed Login
Fixed
Fixed Follow users
Added
Add function "Message list of users"
04.04.2022
April 4, 2022
Fixed
Fixed post Image&Text
Fixed
Fixed Scrape users
01.03.2021
March 1, 2022
Updated
Cập nhật chức năng Mention on Tweet
05.05.2021
February 26, 2022
Added
Xuất bản phần mềm
error: Content is protected !!