THUÊ VPS

WINDOWS SSD VPS

FAQ

VPS này chạy hệ điều hành nào?

VPS này chạy hệ điều hành Windows

Windows VPS này thường dùng để làm gì?

Thay vì chạy các phần mềm trên máy tính của bạn thì bạn có thể thuê VPS để chạy. Windows VPS giống như một máy tính mà bạn có thể kết nối từ xa để điều khiển và sử dụng. Bạn có thể chạy các phần mềm của QniSoft như QniTube, QniFacebook, QniZalo…trên Windows VPS mà không cần phải mở máy tính của bạn 24/7

Làm sao để kết nối tới VPS?

Sau khi mua, bạn sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập (IP, Tên, Mật Khẩu). Bạn có thể kết nối tới VPS sử dụng chương trình Remote Desktop Connection mà máy tính nào chạy hệ điều hành Windows đều có.

Làm sao để order và thanh toán cho dịch vụ này?

Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ: https://qnisoft.vn/contact/

LINUX SSD VPS

FAQ

VPS này chạy hệ điều hành nào?

VPS này chạy hệ điều hành Linux

Linux VPS thường dùng để làm gì?

Linux VPS thường dùng để host các website, web-apps…

Làm sao để kết nối tới VPS?

Sau khi mua, bạn sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập (IP, Tên, Mật Khẩu). Bạn có thể kết nối tới VPS các sử dụng chương trình miễn phí như Putty, SSH, Terminal…

Làm sao để order và thanh toán cho dịch vụ này?

Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ: https://qnisoft.vn/contact/