PHẦN MỀM TẠO DANH SÁCH PHÁT YOUTUBE TỰ ĐỘNG – YOUTUBEPLAYLIST

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM YOUTUBE PLAYLIST

Tùy chỉnh vị trí và số lượng video trong danh sách phát khi tạo playlist

Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn và Dcom 3G/4G để thay đổi IP

Tự động tạo hàng loạt danh sách phát Youtube (Playlist)

Tự động lưu cookies và profile để không phải đăng nhập lại

Tự động chèn video của bạn vào các playlist trên Youtube

Giả lập nhiều máy tính ảo khác nhau, chạy được nhiều luồng cùng lúc

Chạy được nhiều tài khoản email cùng lúc, tự giải mã captcha

Có thể tùy chỉnh được thời gian nghỉ giữa các lần chạy

LÝ DO TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM CỦA QNISOFT

Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc

Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng

Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng

Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM YOUTUBE PLAYLIST

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM YOUTUBE PLAYLIST

FAQ

Phần mềm này sử dụng trên mấy máy?

1 license được sử dụng trên 2 máy tính. Khi cần thay đổi qua máy khác, vui lòng liên hệ admin để reset license

Phần mềm tạo được bao nhiêu danh sách phát mỗi ngày?

Phần mềm không giới hạn số danh sách phát mỗi ngày. Máy tính mạnh, có nhiều gmail…thì bạn tạo được rất nhiều danh sách phát mỗi ngày

Phần mềm chạy được bao nhiêu luồng cùng lúc?

Phần mềm không giới hạng số luồng chạy. Tùy vào mức độ mạnh yếu của máy tính mà chọn số luồng chạy phù hợp.

Cookies được phần mềm lưu lại để làm gì?

Cookies hay profile có thể được sử dụng ở các phần mềm có hỗ trợ chức năng sử dụng cookies/profile mà không cần phải đăng nhập lại gmail nhằm hạn chế bị đòi xác minh khi đăng nhập thiết bị lạ

UPDATE LOG

09.01.2023
January 9, 2023
Updated
Đã Cập chức năng: Created Playlist
Updated
Đã Cập chức năng: Insert Videos ( Chèn Video Vào Danh Sách Phát )
13.12.2022
December 13, 2022
Fixed
Đã sửa lỗi chức năng: Insert Videos
23.11.2022
November 23, 2022
Fixed
Sửa Lỗi Tính Năng: Create Playlist
18.10.2022
October 18, 2022
Fixed
Số lượng video ngẫu nhiên/danh sách phát
04.04.2022
April 4, 2022
Fixed
Fix Create Playlist
9.4.2021
April 9, 2021
Updated
Create Playlist
18.3.2021
March 18, 2021
Improved
Auto log in
20.6.2020
June 20, 2020
Updated
Create Playlist
25.1.2020
January 25, 2020
Updated
Insert video
16.10.2019
October 16, 2019
Added
Software Release